06-29167379
Hippocampus leefstijlcoaching  

Aanbod 2021

Gezien de Corona crisis en de maatregelen die nog van kracht zijn, biedt Hippocampus leefstijlcoaching momenteel vooral online haar diensten aan. 

Particulier 

Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend). Tijdens dit gesprek ervaren we beide of er een klik is tussen ons. Ook staan we stil bij de doelen die u wilt bereiken en hoe ik u daarbij kan ondersteunen.          

Intake  (Specificatie van de doelen van de cliënt en achtergrond informatie). Tijdens de intake worden de doelstellingen van het te volgen traject bepaald. Op basis daarvan kan worden gekozen voor een Snel-Vitaal traject of een Diepgaand Vitaal traject.  

Een snel-Vitaal traject bestaat uit 5 sessies

Snel vitaal traject (5 consulten) 

Diepgaand Vitaal  (10 trajecten). In dit traject gaan we nog dieper in op de onderliggende overtuigingen die tot recent bepaalt hebben hoe u uw leefstijl vormgeeft. Na dit traject, weet u zeker dat de aanpassing in leefstijl en de aangepaste vitaliteit stevig verankerd zijn in een langdurige gedragsverandering.              

Ik bied ook voortgang consulten aan, om na 3 maanden of een half jaar het ingezette proces te evalueren en indien gewenst, te ondersteunen bij eventuele hobbels op de weg.                     

Zakelijk aanbod

Binnen uw bedrijf wilt u natuurlijk de vitaliteit van uw werknemers zo hoog mogelijk houden en daarmee het verzuim van uw medewerkers zoveel mogelijk beperken. Preventieve leefstijlcoaching kan hier zeker op een zeer positieve manier aan bijdragen. 

Hetzij door een stuk bewustwording van uw werknemers wat betreft vitaliteit in de setting van groeps coaching of het aanbieden van 1 op 1 coaching, waar dan de meest beperkende factoren kunnen worden aangepakt zodat u als werknemer, een vitale werknemer binnen uw bedrijf heeft.

Voor de zakelijke markt kan Hippocampus leefstijlcoaching voorzien in online workshops, online lezingen, / presentaties, 1 op 1 coaching, groepscoaching en kantine scans. Het inzetten van groepscoaching blijkt een zeer treffende manier om bij al uw werknemers bewustzijn betreffende vitaliteit te creëren. Hoe vitaler uw medewerkers zich voelen, hoe productiever ze zijn. Daarnaast wordt tijdens groepscoaching ook de verbinding tussen de collega's versterkt. Ik zie vaak tijdens groepssessies, dat er meer waardering voor elkaar en elkaar werkzaamheden ontstaat. Ook merk ik tijdens groepscoaching op at de ervaring dat en ervaart, tijdens de coaching, dat er meer mensen zijn die tegen bepaalde uitdagingen aankijken. En nog belangrijker, dat er een manier kan worden gevonden om hier op een positieve manier mee om te gaan.

Er zijn in onderling overleg verschillende concepten van workshops mogelijk. Een workshop die uw medewerkers laat ervaren hoeveel beter ze zich kunnen voelen met bepaalde aanpassingen in hun voedingspatroon. Of wat denkt u van een workshop die uw kantoor medewerkers met veel scherm tijd, handvaten zal bieden om effectiever te blijven werken en zich vitaler te voelen? 

In alle gevallen zal het doel van de workshop zijn om uw medewerkers handvaten te bieden zodat ze nog beter voor zichzelf kunnen zorgen zodat ze maximaal productief kunnen zijn, zowel werk als privé.   

 


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram