06-29167379
Hippocampus leefstijlcoaching  

Aanbod 2022

Binnen uw bedrijf wilt u natuurlijk de vitaliteit van uw werknemers zo hoog mogelijk houden en daarmee het verzuim van uw medewerkers zoveel mogelijk beperken. Preventieve leefstijlcoaching kan hier zeker op een zeer positieve manier aan bijdragen. 

Hetzij door een stuk bewustwording van uw werknemers wat betreft vitaliteit in de setting van groep coaching of het aanbieden van 1 op 1 coaching, waar dan de meest beperkende factoren kunnen worden aangepakt zodat u als werknemer, een vitale werknemer binnen uw bedrijf heeft.

Wij bieden aan:

  • Online Workshops
  • (Online) lezingen en presentaties ter bewustwording
  • 1 op 1 coaching 
  • Groep coaching
  • Kantine scans

Vitale werknemers, die zich goed in hun vel voelen, wie wil dat nu niet. Dat is win win voor zowel werkgever als werknemer. 

Voor de zakelijke markt kan Hippocampus leefstijlcoaching voorzien in online workshops, online lezingen, / presentaties, 1 op 1 coaching, groep coaching en kantine scans. Het inzetten van groep coaching blijkt een zeer treffende manier om bij al uw werknemers bewustzijn betreffende vitaliteit te creëren. Hoe vitaler uw medewerkers zich voelen, hoe productiever ze zijn. Daarnaast wordt tijdens groep coaching ook de verbinding tussen de collega's versterkt. Ik zie vaak tijdens groep sessies, dat er meer waardering voor elkaar en elkaar werkzaamheden ontstaat. Verrassend genoeg zijn wij als mens niet zo verschillend, er blijken veel zaken te zijn waar we gemeenschappelijk mee worstelen. En nog belangrijker, dat er een manier kan worden gevonden om hier op een positieve manier mee om te gaan.

Er zijn in onderling overleg verschillende concepten van workshops mogelijk. Een workshop die uw medewerkers laat ervaren hoeveel beter ze zich kunnen voelen met bepaalde aanpassingen in hun voedingspatroon. Of wat denkt u van een workshop die uw kantoor medewerkers met veel scherm tijd, handvaten zal bieden om effectiever te blijven werken en zich vitaler te voelen? 

In alle gevallen zal het doel van de workshop zijn om uw medewerkers handvaten te bieden zodat ze nog beter voor zichzelf kunnen zorgen zodat ze maximaal productief kunnen zijn, zowel werk als privé.  

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram